وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی تَحَبَّبَ إلَیَّ وَ هُوَ غَنِیٌّ عَنِّی 

و سپاس خدای را که با من دوستی ورزید، درحالی که از من بی نیاز است


میشه خدا یه امشب رو بیخیال رگ گردن بشی و مثله دوست بغلم کنی یه دل سیر گریه دارم.


یا ربِّ.انَّ لَنا فیکَ اَملاً طَویلاً کَثیراً
خدایا.
ما روی تو خیلی حساب کردیم

لا تَدْری لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً

جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم....

یا قُرَّهَ عَیْنِ مَنْ لاَذَ بِکَ

یه ,وَ ,إلَیَّ ,تَحَبَّبَ ,لِلَّهِ ,الْحَمْدُ ,تَحَبَّبَ إلَیَّ ,لِلَّهِ الَّذِی ,الَّذِی تَحَبَّبَ ,الْحَمْدُ لِلَّهِ ,دل سیر ,الَّذِی تَحَبَّبَ إلَیَّ ,لِلَّهِ الَّذِی تَحَبَّبَ ,الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

منتخب اشعار حمید رفائی قلمستان اندیشه مقالات فناوری مکان های تاریخی ایران در آن نیامده ایّام bts is my heart Digi Files وبلاگی پر از هیچ! اَیّام سایت حقوقی هادی کاویانمهر